Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τους πλειστηριασμούς

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: