Ανακοίνωση σχετικά με το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης της 8/10/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Στη δικάσιμο της 8-10-2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, την πρώτη ημέρα θα εκδικασθούν (με απόφαση Προέδρου και Εισαγγελέα και στα πλαίσια των μέτρων προφύλαξης λόγω της πανδημίας), οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου 1 έως και 15. Οι λοιπές
υποθέσεις θα εκδικασθούν την επόμενη ημέρα, στην ίδια αίθουσα.
 
Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2020