ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                          Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2019

            —————                                                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4633/2019 (ΦΕΚ Α’ 161/Α/16-10-2019), απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού «σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας», στους οποίους συγκαταλέγονται τα Δικαστήρια της Χώρας. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης επισύρει κυρώσεις στους παρανόμως καπνίζοντες αλλά, κυρίως, θίγει την υγεία των παρευρισκόμενων στο χώρο. Αποτελεί, επομένως, καθήκον όλων τόσο η τήρηση του νόμου όσο και ο σεβασμός της υγείας όλων μας.

 

                   Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

 

 
 

 

 

 

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }