Ανακοίνωση σχετικά με τα ήδη καθορισμένα ραντεβού στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: