Ανακοίνωση-πρόσκληση για την πρόσληψη τριών ασκούμενων Δικηγόρων στο ΕΒΕΘ

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων Δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο ΕΒΕΘ και συγκεκριμένα: ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2023 έως 31.08.2024 και δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για το χρονικό διάστημα από 01.10.2023 έως 30.09.2024.

Στα συνημμένα θα βρείτε επίσης την αίτηση μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση.