Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.