ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με βάση την υπ’ αριθμ. 10/7.5.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

O διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 θα διεξαχθεί προφορικά σε γκρουπ τουλάχιστον έξι (6) εξεταζομένων στις αίθουσες των ακροατηρίων του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5) κατά τις ημερομηνίες 28 έως και 30 Μαΐου 2021 (τα μαθήματα 1) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, 2) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 3) Εμπορικό Δίκαιο) και 4 έως και 6 Ιουνίου 2021 (τα μαθήματα 1) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία, και 2) Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας). Την Παρασκευή οι εξετάσεις θα διεξάγονται μόνο απόγευμα, το Σάββατο πρωί και απόγευμα, ενώ την Κυριακή μόνο πρωί και η εξέταση του κάθε υποψηφίου σε κάθε μάθημα κατά τις παραπάνω δύο χρονικές περιόδους θα γίνεται διαδοχικά, ώστε να περατώνεται εντός του ιδίου πρωινού ή απογεύματος.

Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά τμήματα που θα γίνει βάσει αλφαβητικής σειράς, και οι ώρες εξέτασης ανά υποψήφιο θα ανακοινωθούν με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών για συμμετοχή και μετά από τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία και θα αποφασίσει για το παραδεκτό των αιτήσεων.

Υποψήφιοι με τυχόν σοβαρό κώλυμα εξέτασης σε μία, αποκλειστικά, από τις παραπάνω δύο χρονικές περιόδους δικαιούνται να υποβάλουν προς την Οργανωτική Επιτροπή μέσω email ([email protected]) έγγραφη αίτηση γνωστοποίησης κωλύματος συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα σχετικά δικαιολογητικά έως την Κυριακή, 23-5-2021. Εφόσον η αίτησή του υποψηφίου  γίνει δεκτή κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής, η εξέταση του θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός του έτερου τριημέρου και σε ώρες που θα καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή. Για τα παραπάνω αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή έως τις 24-5, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και χρόνο εξέτασης.  

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καλούνται να έχουν προβεί σε έλεγχο self-test την προηγουμένη της ημερομηνίας της εξέτασής τους (συνεπώς δύο φορές ο καθένας) και να παραδώσουν το έντυπο της δήλωσης αποτελέσματος,όταν τους ζητηθεί, άλλως να προσκομίσoυν ηλεκτρονικά ή να εγχειρίσουν στην Οργανωτική Επιτροπή σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι έχει υποβληθεί σε αυτό με αρνητικό αποτέλεσμα. Επίσης, τις ημέρες της εξέτασής τους υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στον Covid-19.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Ι. Πετρίδης, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ασημίνα Στρίμπα, Πρόεδρος ΔΣ Κατερίνης

Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Μέλος ΔΣ ΔΣΘ