Ανακοίνωση – Δημιουργία Ειδικής Εφαρμογής ορισμού ραντεβού στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Μετά την παρέμβαση της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Υπουργό Εσωτερικών, προς τον οποίο τέθηκε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα των μεγάλων δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων ιδίως στον ορισμό ραντεβού στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τον ορισμό ραντεβού στο Ειδικό Ληξιαρχείο, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών https://rantevou.ypes.gr, με τη χρήση κωδικών taxisnet.

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για την βελτίωση της καθημερινότητας των δικηγόρων και την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της ελλιπούς εξυπηρέτησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών