ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 

Θεσσαλονίκη , 20 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Στα πλαίσια της πραγμάτωσης των επιταγών του Συντάγματος (άρθρο 20 παρ.1 Σ και 25 παρ. 1 Σ) για το δικαίωμα της δικαστικής ακροάσεως, της  αρχής του Κοινωνικού Κράτους αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδος θεσπίστηκε ο Νόμος 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24/4.2.2004) για παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Με το άρθρο 31 του Ν.4274/2014 προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το άρθρο 276Α με το οποίο προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα και για το χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.

    Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν και δεν έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο παρελθόν ή άλλη φορά  (δηλαδή από 14 Οκτωβρίου 2015 και μετά) στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις  απόρων πολιτών, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2016. Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και δεν επιθυμούν πλέον να συμπεριληφθούν στους νέους καταλόγους ,μπορούν να διαγράψουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους από το site της Ολομέλειας  μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

     Ο Δικηγορικός Σύλλογος συντάσσει τον πίνακα των δικηγόρων με αλφαβητική σειρά και τον αποστέλλει στα αρμόδια γραφεία .

     Διαγράφεται από τον πίνακα και δεν μπορεί, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 4) να γραφεί στο μέλλον, δικηγόρος που αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση του δικαστή ή του προέδρου του Δικαστηρίου. Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί μία μόνο υπόθεση  από κάθε είδος που θα επιλέξει .

 

 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                               Χρήστος Ηρ. Ράπτης