Ανακοίνωση Κτηματολογίου για τη χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία

Ανακοίνωση Κτηματολογίου για τη χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία

Συνημμένα αρχεία: