Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου σχετικά με το άρθρο παρ.6 του ν.4198/2013 (Α’ 215/11.10.2013)

 

Παρακαλούμε κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.