Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος Β’ εξαμήνου 2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Β΄ Εξαμήνου 2013 θα κατατεθεί στις 20.12.2013 και ανέρχεται στο ποσό των 60 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατείται φόρος 15%, δηλ. 9 ΕΥΡΩ.

 

Επίσης παρακρατείται μέρος της ετήσιας εισφοράς Δ.Σ.Θ. ή της συνδρομής «ΝΟΜΟΣ» για όσους συναδέλφους τις οφείλουν.

 

Για το μέρισμα δεν εκδίδεται Α.Π.Υ.

Το μέρισμα εγγράφεται στα έσοδα του βιβλίου εσόδων-εξόδων ολόκληρο (και για τα δύο εξάμηνα του 2013).

           

 

 

            Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                 Χρήστος Ηρ. Ράπτης

Συνημμένα αρχεία: