ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να ενημερώνουν τους εντολείς τους, ότι οι δηλώσεις ιδιοκτησίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά αλλά και με κατάθεση των σχετικών εγγράφων στα γραφεία κτηματογράφησης που εδρεύουν στο Porto Center και στην Καλαμαριά, όπου και πρέπει να απευθύνονται για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις. Το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, ως λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο, δεν έχει σχέση με την διαδικασία της κτηματογράφησης και η σύγχυση που προκαλείται επιβαρύνει το ήδη δυσχερές έργο της εξυπηρέτησης των συναδέλφων και των συναλλασσομένων με αυτό