Ανακοίνωση για τις ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 9/12/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.