ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
 
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.