Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών στις 20 Ιουλίου 2013

Ακολουθεί ανακοίνωση που λάβαμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

                    (αρθρ. 5 ν. 3898/2010)

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι

Ενόψει των εξετάσεων της 20ης Ιουλίου για τους εκπαιδευθέντες από τους φορείς σας υποψηφίους Διαμεσολαβητές, σας γνωρίζουμε :

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αρμοδίως τίτλο ή αποδεικτικό ή πιστοποιητικό του φορέα σας περί « κατάρτισης εκπαίδευσης τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 π.δ. 123/2011» .   Αποδεικτικά με τίτλο «Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής» ή με παρόμοιο χαρακτηρισμό δεν είναι σύμφωνα με το νόμο ( άρθρο 4 παρ. 2 Υ.Α. 34802/ 24-4-2012)

2) Μέχρι την 12η  Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, παράκληση να έχετε αποστείλει στο αρμόδιο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υ.Δ.Δ.Α. ( κ. Σπανομίχου) επικυρωμένο πίνακα των επιτυχώς εκπαιδευθέντων από τον φορέα σας υποψηφίων διαμεσολαβητών.

                                                   

Αθήνα 8 Ιουλίου 2013

 

Καθ. Λ. Κοτσίρης

                                   Πρόεδρος Επιτροπής

Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών