24ωρες απεργίες της ένωσης υπαλλήλων γενικού καταστήματος κράτησης Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: