ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 17/3/2011 ΩΣ ΚΑΙ 22/3/2011

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 17/3/2011 ΩΣ ΚΑΙ 22/3/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην έκτακτη συνεδρίασή του στις 16/3/2011 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να επικυρώσει την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος για ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από την Πέμπτη 17/3/2011 έως και την Τρίτη 22/3/2011, λόγω της συζήτησης και της ψήφισης στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο
1)Κάθε δικηγόρος προκαταβάλλει φόρο 15% επί των ποσών των αμοιβών που αναγράφονται επί των αποδείξεων παροχής δικηγορικών υπηρεσιών με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όχι ο Δικηγορικός Σύλλογος δια των γραμματίων προκαταβολής, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα με τις τετραπλότυπες αποδείξεις.
2)Κάθε δικηγόρος μέχρι την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάσταση των εγγράφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του με στοιχεία που μεταξύ των άλλων προβάλλει και το επαγγελματικό απόρρητο και το καθήκον εχεμύθειας του δικηγόρου.
3)Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο με στοιχεία που μεταξύ των άλλων προβάλλει και το επαγγελματικό απόρρητο και το καθήκον εχεμύθειας του δικηγόρου.
  Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητεί από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και μετά από διαβούλευση με τους δικηγόρους, που κατά δήλωση αρμοδίων Υπουργών δεν έγινε ποτέ, να νομοθετήσει μέτρα που και τη φοροδιαφυγή θα αποτρέπουν και θα τιμωρούν, αλλά παράλληλα δε θα δυσχεραίνουν τον δικηγόρο στην άσκηση του λειτουργήματός του. 

                                                                   Ο  Πρόεδρος
                                                          
                                                           Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2.Κρατούμενοι(Ποινικά)-Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3.Παραγραφές-Προθεσμίες
4.Αναστολές πλειστηριασμών