ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της Δικαιοσύνης αποδείχθηκε σε αρκετούς τομείς ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι συνεχείς εξελίξεις επιβάλλουν την  διαρκή ενημέρωση του σώματος των Δικηγόρων, προκειμένου να ενσωματώνονται  με ασφάλεια στην επαγγελματική καθημερινότητα μας όσα χρηστικά εργαλεία διευκολύνουν προς τούτο. Παράλληλα, μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση   των  ηλεκτρονικών εφαρμογών που ήδη έχουν υλοποιηθεί, αλλά και όσων πρόκειται να υλοποιηθούν,  είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις και η  επίλυση  προβλημάτων. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν, να συνεισφέρουν προτάσεις   και να εργαστούν ως μέλη της Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.30 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ, Δωδεκανήσου 10Α προκειμένου να καθοριστεί το ειδικότερο πλαίσιο εργασίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη