Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                                          ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 06-12-2020

ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 59                                                Αριθ. πρωτ..: 29/06-12-2020

Τηλ. 2391052867                                                               

 FAX:  2391052904

 E-MAIL: [email protected]

 

 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

1) Την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00΄», 2) Τη με αριθμό 53409/29-10-2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 2199/30- 6-2020 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης» (ΦΕΚ Β 4783/29-10-2020), 3) τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων, 4) τους προφανείς κινδύνους που εγκυµονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή, 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  

Για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00΄εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα  στην υπ’ αρ. πρωτ. 27/30.11.2020 απόφαση.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων               

Φωτεινή Ράπτη

 Ειρηνοδίκης Γ΄