Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Κιλκίς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Σε ένδειξη πένθους για την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου, Εμμανουήλ, ανακοινώνεται η παύση εργασιών του Ειρηνοδικείου Κιλκίς από ώρα 11.00 έως 12.00.

Κιλκίς, 3 Μαρτίου  2021

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κιλκίς

 

Ελένη Φουρκιώτη

Ειρηνοδίκη