ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: