Αλλαγή ιστοσελίδας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Kαινούργια ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικειίου Θεσσαλονίκη στην ακόλουθη διεύθυνση :

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe

Στην άνω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα εκθέματα προσεχών δικασίμων, όλα τα έντυπα, αποφάσεις με νομολογιακό ενδιαφέρον, σημαντικές οδηγίες καθώς και να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την υπόθεση που σας ενδιαφέρει.