Αλλαγές στη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης από 5-9-2016 έως 9-9-2016

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο.