Ακύρωση των τετραπλοτύπων αποδείξεων παράστασης στα δικαστήρια

Από την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, θα είναι δυνατή η ακύρωση των τετραπλοτύπων αποδείξεων παράστασης στα δικαστήρια.
    Η ακύρωση θα μπορεί να γίνει το πολύ δυο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης, από τον υπάλληλο που την εξέδωσε..
    Για τον παραπάνω λόγο, η κατάθεση των χρημάτων από παραστάσεις ποινικών δικαστηρίων στην τράπεζα θα γίνεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα έκδοσης της παράστασης.

     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης            Χρήστος Ηρ.Ράπτης