ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    2  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Α   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α    +     Α εφέσεων

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Β    +   Β εφέσεων +   Γ εφέσεων

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Γ’

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                    

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                        Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                  Ζ

304

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                               Α      + Β 

343

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ       

304

ΤΡΙΤΗ    3  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ          Β      344                        Ι’   301   

344  Β + 301 Ι

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Α    + Β 

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Γ   + Ηεφέσεων   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                               Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                   

302

 

ΤΕΤΑΡΤΗ    4   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Β    + Η

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Γ

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                    

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                 Ζ

304

 

ΠΕΜΠΤΗ    5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Ε   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                      Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ           Ζ   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Ε    +   Α εφέσεων

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                      Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                      Β       + Υιοθεσίες

343

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Λ +Βεκουσία   344      Γ’   301

344Λ+Β   301Γ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Α  +Β 

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Α   

302

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Β    +   Α εφέσεων+ Β εφέσεων

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Γ     +  Γ εφέσεων   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                     Α

340

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Α      +ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ       

343

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Β      

304

ΤΡΙΤΗ   10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Δ    344              Κ 301   

344 Δ  +301 Κ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ          Λ +Βεκουσία   344      Γ’   301

344Λ+Β   301Γ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α  +Β 

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Η

340

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Ζ

304

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

304

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΤΕΤΑΡΤΗ    11  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ             Θ   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Β    + Η

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Γ

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                 Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                 Ζ

304

ΠΕΜΠΤΗ    12  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ           Σ   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Κ   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                         Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                  Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Η +Α εκουσία

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Γ   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                    Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                          Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                         Β       + Υιοθεσίες

343

ΔΕΥΤΕΡΑ    16  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Α   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α    +    Α εφέσεων  +  Β εφέσεων   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Γ  +  Γ εφέσεων   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                       Α

340

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                               Α      + Β       

343

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ               

304

ΤΡΙΤΗ    17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ             Β’    344              Ι’  301   

344 Β’  +301 Ι’

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Α   + Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Γ   + Ηεφέσεων   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Η

340

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Ζ

304

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                   Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΤΕΤΑΡΤΗ    18  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Α   + Γ

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Β    + Η

337

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                   Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                   

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                   Ζ

304

 

ΠΕΜΠΤΗ    19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Ε   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Ε    

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Ε

304

ΕΞΩΣΕΙΣ                                        Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                  Ε

304

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ             Ζ   

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Ε    +    Α’  Εφέσεων

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                    Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                           Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                          Β       + Υιοθεσίες

343

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ            Λ’ +Β’εκουσία   344      Γ’   301

344Λ’+Β  301Γ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Α   

302

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Β    

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ         Γ 

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                         Α

340

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                   Ζ

304

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                               Α      + Β       

343

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ              

304

ΤΡΙΤΗ    24  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ               Δ’   344               Κ ‘   301

344 Δ’  301 Γ’

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ             Α   + Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ            Ε  

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Η

340

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                    Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

 

ΤΕΤΑΡΤΗ    25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ          Θ

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Β    + Η

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Γ  

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                                 Α      

343

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ                                  

302

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                 Ζ

304

 

 

ΠΕΜΠΤΗ    26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ          Σ

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Α    +    Γ’ εφεσεων  

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Γ   

339

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Ζ   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ      Κ   

303

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ε

304

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ     Ζ

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                      Α

340

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ             

302

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ           Ζ

344

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ        Α    +    Β’

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ       Γ   

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

303

ΑΝΑΚΟΠΕΣ                                Ζ

304

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                      Α       + Αποκτηματα      

302

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ                     Β       + Υιοθεσίες

302

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ    30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ            Α   

301

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ           Β   

337

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ          Γ 

339

ΕΡΓΑΤΙΚΑ                                   

303

ΕΞΩΣΕΙΣ                                       Α

340

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ                             Α      + Β       

343

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ              

304

 

ΤΑ  ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ 9.00,

ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΗΣ (Γ΄ΠΕΜΠΤΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ (Η΄ΤΡΙΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ 10.00.

 

ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ Ζ΄ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΩΡΑ  12.00

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ Ζ΄ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΩΡΑ 9.00