3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015_GRAND HOTEL PALACE_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.