Αίτηση προς Περιφερειάρχη αναφορικά με το πρόγραμμα: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: