ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΣΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Σας γνωστοποιούμε το από 2 Ιουνίου 2020 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διευκρίνιση των προβλεπομένων διατάξεων και δη των τηρητέων αποστάσεων από την έδρα εντός των δικαστικών αιθουσών, επί του οποίου αναμένεται άμεση ανταπόκριση.

Σε ανάλογες παρεμβάσεις προχώρησε ο ΔΣΘ και προς τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης προκειμένου να μετριαστεί η υπερβολή, που οδηγεί σε λειτουργική δυσχέρεια, και να εφαρμοστεί η ορθολογική τήρηση των σχετικών διατάξεων.
 
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.  
Συνημμένα αρχεία: