ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

 

 

 

Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00 – 14.00

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 09.00 – 12.00

Γραφεία Δ.Σ.Θ. – 4ος όροφος Δικαστικού Μεγάρου