5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ. ΒΟΛΟΣ 11-12 ΜΑΙΟΥ

5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ 
“ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
11-12 ΜΑΪΟΥ 2018 ΒΟΛΟΣ
Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου
Συνημμένα αρχεία: