5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ. ΒΟΛΟΣ 11-12 ΜΑΙΟΥ.

5ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ 
 
“ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
11-12 ΜΑΪΟΥ 2018 ΒΟΛΟΣ
 
Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης
Συνημμένα αρχεία: