50/24-7-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡ. 50/24-7-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ.43107 / ΦΕΚ Β΄ 3891/23.7.2022)

Συνημμένα αρχεία: