35 χρόνια μετά

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: 35 χρόνια μετά

Τριάντα πέντε χρόνια μετά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο  μας έχουμε υποχρέωση:

–    Να αναλογιστούμε για το ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην κατάλυση του πολιτεύματος και στην επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος στις 21-4-1967.

–    Να τιμούμε όλους όσους και όλες όσες αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους, προασπιζόμενοι και προασπιζόμενες τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

–    Να μη λησμονούμε ότι της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, στην Κύπρο προηγήθηκε το διπλό έγκλημα του πραξικοπήματος και τις τουρκικής εισβολής, τα αποτελέσματα της οποίας εξακολουθούμε να τα βιώνουμε μέχρι σήμερα.

–    Να εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση των αγαθών της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

–    Να προβληματιστούμε σοβαρά από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός πολιτών δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως υποκείμενα δικαιωμάτων στο δημοκρατικό πολίτευμα, ιδιαίτερα οι νέοι και όσοι πλήττονται από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

–    Να αγωνιστούμε για τη διεύρυνση και την ουσιαστικοποίηση του περιεχομένου της δημοκρατίας με σκοπό την ενδυνάμωση των δεσμών αλληλεγγύης και την εξασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των πολιτών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ