12 υποτροφίες για συμμετοχή νέων δικηγόρων στο Προγράμμα “European Lawyers,Program 2010”

From: Eleni Stathaki [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, June 18, 2009 4:24 PM
To: [email protected]
Cc: Spyros Antonelos
Subject: Πανελλήνιος Διαγωνισμός για μία (1) υποτροφία της Σκωτσέζικης Κυβέρνησης για νέο Έλληνα Δικηγόρο. Υπόψιν κου Προέδρου. Προκήρυξη “ELP 2010”.

 

Aξιότιμε κ. Πρόεδρε,

σας αποστέλλουμε συνημμένη, παράλληλα με την αποστολή στους υπόλοιπους Δικηγορικούς Συλλόγους της Eπικράτειας, την προκήρυξη της “Ένωσης Ευρωπαίων
Δικηγόρων” (European Lawyers Association – www.european-lawyers.org), για την πανευρωπαϊκή απονομή, σε συνεργασία με τη Σκωτσέζικη Κυβέρνηση (Scottish Executive), δώδεκα υποτροφιών για τη συμμετοχή νέων δικηγόρων στο Προγράμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης με τίτλο “European Lawyers Program 2010”.

Στην Ελλάδα αντιστοιχεί μία (1) υποτροφία που θα απονεμηθεί κατόπιν διαγωνισμού. Οι οδηγίες υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνοτναι στη σχετική προκήρυξη, που είναι συνημμένη στο παρόν. Παρακαλούμε, για την έγκαιρη
ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας και την τήρηση της ισότιμης ενημέρωσης των Συλλόγων πανελληνίως, να δημοσιεύσετε σύντομα το κείμενο της εν λόγω προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας και όπου αλλού κρίνετε χρήσιμο, άλλως να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας επ’αυτής με όποιο μέσο κρίνετε πρόσφορο..

Το πρόγραμμα “European Lawyers Programme” υφίσταται από το 1963, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (για το τμήμα της θεωρητικής κατάρτισης στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο) και με
Σκωτσέζικα Γραφεία και Εταιρείες Δικηγόρων (για το τμήμα της πρακτικής εκπαίδευσης). Η συνολική διάρκειά του είναι εξάμηνη (Ιανουάριος – Ιούλιος 2010). Η υποτροφία καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα της εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνδρομή σας και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Με τιμή,

Σπύρος Αντωνέλος
Δικηγόρος DESS, Διαμεσολαβητής MCIArb
Εθνικός Αντιπρόσωπος της “Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων” στην Ελλάδα

Ελένη Σταθάκη
Δικηγόρος DEA
Ταμίας της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων στην Ελλάδα

Ασκληπιού 61, 106 80, Αθήνα
τηλ. 210.36.16.493
e-mail: [email protected]
www.antoneloslaw.gr