2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής µε θέµα Το Τέλος της Ζωής: Νοµικά, Ιατρικά και Ηθικά Ζητήµατα

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση του θερινού σχολείου 2017 που διοργανώνει το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής σε συνεργασία με την ELSA Θεσσαλονίκης 

Συνημμένα αρχεία: