Υποβολή αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στη Δημόσια Διοίκηση

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, συναντήθηκε σήμερα με τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελο Μπίνη και κατέθεσε αναφορά των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδίως στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, λόγω της μη εφαρμογής των διατάξεων που επιβάλλουν την εξυπηρέτηση των δικηγόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, ήτοι κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό (άρθρο 34 παρ. 2 ΚωδΔικ), της απαίτησης ραντεβού κατά παράβαση των ισχυουσών (μετά την 15.9.2021) ΚΥΑ ή της αδυναμίας τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Οι ως άνω μη σύννομες συμπεριφορές πλήττουν τόσο τους δικηγόρους, στα καθήκοντα των οποίων εμπίπτει και η εκπροσώπηση των εντολέων τους ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, τόσο και τους πολίτες, που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους και να προστατέψουν λυσιτελώς τα έννομα συμφέροντά τους.

Στα πλαίσια αυτά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στους Δημόσιους Φορείς και υποδοχή, επεξεργασία, αξιολόγηση και η κατά περίπτωση διερεύνηση καταγγελιών ή αναφορών που αφορούν σε παράλειψη οφειλομένων ενεργειών ή σε μη νόμιμες ενέργειες της Διοίκησης, καλείται να ενεργήσει τα νόμιμα.