Υποβολή αίτησης προτίμησης – εξαίρεσης για τις εκλογές της 7/7/2019 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο olomeleia.gr μέχρι 20/6/2019 και ώρα 14.00

Υποβολή αίτησης προτίμησης – εξαίρεσης για τις εκλογές της 7/7/2019 MONO ηλεκτρονικά στο olomeleia.gr μέχρι 20/6/2019 και ώρα 14:00

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ PORTAL ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Ο τρόπος εισόδου των ασκουμένων δικηγόρων στο olomeleia.gr περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε: P200 ακολουθούμενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγγραφήκατε ασκούμενος και από τα τρία ψηφία του Α.Μ. σας σαν ασκούμενος (αν το Α.Μ. σας είναι διψήφιο προσθέτετε ένα μηδενικό από τα αριστερά ενώ αν είναι μονοψήφιο προσθέτετε δύο μηδενικά από τα αριστερά)

Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 72/2019 έχει username: P20019072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 146/2018 έχει username: P20018146

Σαν Password δίνετε: το ίδιο με το username

 

Ο τρόπος εισόδου των δικηγόρων στο olomeleia.gr περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε:  2000 και τον αριθμό μητρώου σας αν είναι τετραψήφιος (π.χ. 20005885) 200 και τον αριθμό μητρώου σας αν είναι πενταψήφιος (π.χ. 20010161) και 20000 και τον αριθμό μητρώου σας αν είναι τριψήφιος (π.χ.20000107).

Σαν Password (σε περίπτωση που δεν το έχετε αλλάξει) δίνετε: το  ΑΦΜ σας χωρίς το τελευταίο ψηφίο.

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στο site του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ