Υποβολή αίτησης προς τις τεχνικές ΕΚΧΑ Α.Ε (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) για έκδοση τεχνικής εισήγησης για συζήτηση αγωγών και αιτήσεων ενώπιον Δικαστηρίων που αφορούν σε διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Συνημμένα αρχεία: