Υποβολή αίτησης για επιδότηση συμμετοχής τέκνου σε βρεφονηπιακό σταθμό

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/11/2018 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στο Τ.Υ.Δ.Θ. για επιδότηση συμμετοχής τέκνου σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Συνημμένη η σχετική αίτηση

Συνημμένα αρχεία: