ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΣΘ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Προς ενημέρωση, σας κοινοποιείται ο κατάλογος των συναδέλφων-μελών του συλλόγου μας που είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
 
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των υποψηφίων.
Συνημμένα αρχεία: