Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου

Το συνημμένο φύλλο εργασίας υπολογίζει αυτόματα το δικαστικό ένσημο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το συνημμένο και να το χρησιμοποιείται κάθε φορά που απαιτείται υπολογισμός δικαστικού ενσήμου.