Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

 

Υπογράφτηκε σήμερα 2.9.2020Μνημόνιο Συνεργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔιΠΑΕ). Τον Δικηγορικό Σύλλογο εκπροσώπησεο Πρόεδρός του,κ.ΕυστάθιοςΚουτσοχήνας,και το Διεθνές Πανεπιστήμιο οΔικηγόρος, Καθηγητής Πρόεδροςτης Διοικούσας Επιτροπής, κ.ΑθανάσιοςΚαΐσης.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας εγκαινιάζεται ένας κύκλος κοινών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων, με κύριο σκοπό την υλοποίηση στρατηγικής για τη στενότερη διασύνδεση της δικηγορικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχοι είναι η δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίαςγια τη διαμόρφωση κοινών δράσεων και πολιτικών, καθώς και συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

Θα διαμορφωθεί μια συνεργασία διάχυσης των γνωστικών αντικειμένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου στους δικηγόρους με την μορφή εισηγήσεων ή σεμιναρίων ή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων. Θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ενημέρωση των δικηγόρων για τις σύγχρονες τάσεις της νομικής επιστήμης, που υπερακοντίζουν μερικώς τα κλασικάνομικά διδακτικά αντικείμενα των λοιπών πανεπιστημίων. Θα δοθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των δικηγόρων με επιστήμονες από άλλες χώρες, που διδάσκουν και σπουδάζουν στο ΔιΠΑΕ, ενώ ο ΔΣΘ θα έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Τα μέρη θέτουν αμοιβαίως στη διάθεση των μελών τους τις αίθουσες και τις εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να πραγματοποιούνται κοινά σεμινάρια, εκδηλώσεις και ενημερωτικές ημερίδες.

Το ΔιΠΑΕ έχει πρόσβαση σε πολλές πηγές βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, από τις οποίες μπορεί να αντλείται σημαντική γνώση, πηγές, οι οποίες τίθενται στη διάθεση και των μελών του ΔΣΘ κατόπιν συνεννόησης, και εφόσον υπάρχει περιθώριο προσβάσεως με τις σχετικές άδειες και στο πλαίσιο των αναγκών για επιστημονική τεκμηρίωση των εργασιών τους, ενώ ο ΔΣΘ θέτει στη διάθεση των μελών του ΔιΠΑΕ τη βιβλιοθήκη του και τις βάσεις δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας, στα οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι καθηγητές, οι ερευνητές και φοιτητές του, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον υπάρχει περιθώριο προσβάσεως με τις σχετικές άδειες.