Υπηρεσίες ΔΣ

Τμήμα Διοίκησης
Γραφείο διοίκησης και οργάνωσης προσωπικού
Γραφείο νομικών υπηρεσιών
Γραφείο καθαριότητας
Γραφείο πληροφόρησης και γενικών καθηκόντων
Γραφείο τεχνικής υποστήριξης εργασιών κτιρίου Διαγωνίου
Γραφείο τεχνικής υποστήριξης του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτου των δικηγόρων του Συλλόγου

 

Τμήμα Εκδόσεων
Γραφείο νομικών εκδόσεων και περιοδικών
Γραφείο συνδρομητών

 

Τμήμα Γραμματείας
Γραφείο γραμματειακής εξυπηρέτησης
Γραφείο πρωτοκόλλου
Γραφείο γραμματείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τμήμα Μηχανογράφησης και Προγραμματισμού
Γραφείο μηχανογραφικών εργασιών
Γραφείο αναπτυξιακών μελετών των υπηρεσιών του Συλλόγου

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών
Γραφείο οικονομικών μελετών
Γραφείο συμβολαίων και προεισπράξεων δικηγορικών αμοιβών

 

Τμήμα Λογιστικών Εργασιών
Γραφείο λογιστηρίου και στατιστικής
Γραφείο μισθοδοσίας προσωπικού
Γραφείο ταμείων Συλλόγου

 

Τμήμα Δικηγόρων
Γραφείο μητρώου και αρχείου δικηγόρων
Γραφείο μητρώου ασκούμενων δικηγόρων
Γραφείο επιτροπών μητρώου
Γραφείο υποθέσεων νέων δικηγόρων και νομικής βοήθειας

 

Τμήμα Πειθαρχικού
Γραφείο πειθαρχικού δικηγόρων
Γραφείο πειθαρχικού ασκούμενων δικηγόρων

 

Τμήμα Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Οργάνωσης Συνεδρίων
 
Τμήμα Βιβλιοθήκης

 

 

Κορυφή  Αρχική