Υπηρεσίες Δικαστών μηνός Μαΐου 2015

Συνημμένα οι υπηρεσίες των Δικαστών του μηνός Μαΐου 2015, όπως στάλθηκαν από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου.

Επισημαίνουμε ότι δίπλα στο όνομα του Δικαστή αναγράφεται ο αριθμός της αίθουσας που δικάζεται η διαδικασία.