Υπενθύμιση. Τα Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2023 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2024. Τα γραμμάτια που εκδόθηκαν τους προηγούμενους μήνες του 2023 μπορούν να ακυρωθούν μέχρι τις 22/12/2023

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2023 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2024.

Για τον παραπάνω λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί (ελέγχοντας τα στοιχεία των γραμματίων για πιθανά λάθη) κατά την έκδοση των γραμματίων προείσπραξης.

Θα παρακαλούσαμε επίσης να ελέγξουν και τα γραμμάτια που εξέδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα παρακάτω πιθανά λάθη:

  1. Έκδοση γραμματίου σε άλλο όνομα δικηγόρου.
  2. Ακύρωση γραμματίου που δεν έγινε.

Να τοvιστεί ότι τα γραμμάτια που εκδόθηκαν μέσα στο 2023 και πριν τον μήνα Δεκέμβριο μπορούν να ακυρωθούν μέχρι τις 22/12/2023.

Τα γραμμάτια που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 μπορούν να ακυρωθούν μέχρι τελευταία εργάσιμη ημέρα του 2023 δηλαδή τις 29/12/2023. (Τα μηνύματα για ακύρωση γραμματίων μέσω του portal της ολομέλειας στις 29-12-2022 θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15:00. Μετά δεν θα μπορούν να εκτελεστούν)