ΥΠ’ΑΡ.70-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.