ΥΠ’ΑΡ. 44/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: