Υπαγωγή των δικηγόρων στις πληττόμενες επαγγελματικές κατηγορίες

Υπαγωγή των δικηγόρων στις πληττόμενες επαγγελματικές κατηγορίες

Αγαπητοί συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έπραξε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για τη διαχείριση των ποικίλων ζητημάτων που προκλήθηκαν από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων αλλά και πολλών συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος μας Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, με την ομόφωνη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος του ΔΣΘ και έχοντας πλήρη συναίσθηση και γνώση των δεδομένων που αφορούν τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, προχώρησα άμεσα και θεσμικά υποβάλλοντας αρμοδίως και εγκαίρως τα ουσιαστικά και απολύτως αιτιολογημένα αιτήματα λήψης μέτρων οικονομικής στήριξης των συναδέλφων όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 140/16.3.20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, ταυτόχρονα δε υλοποίησα σειρά θεσμικών επαφών στην αυτή κατεύθυνση. Διαπιστώνεται σήμερα ότι για πρώτη φορά τα μέτρα στήριξης που εξαγγέλθηκαν αφορούν ειδικά και συγκεκριμένα και τους δικηγόρους, γεγονός που αποτελεί μια πρώτη πολύ θετική εξέλιξη στα δίκαια αιτήματά μας. Για την μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η συντονισμένη περαιτέρω δράση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, όλων των Προέδρων των επιμέρους Δικηγορικών Συλλόγων και βεβαίως του Προέδρου αυτής κ. Δημητρίου Βερβεσού καθώς και το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές και άλλοι θεσμικοί παράγοντες που, κατόπιν των επίμονων προσπαθειών μας, κατανόησαν πλήρως το πρόβλημα. Συνεχίζουμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά τη μεγάλη προσπάθεια να στηριχθεί κάθε ένας συνάδελφος με την ευχή να είμαστε όλοι γεροί και να επιστρέψουμε σύντομα στην ομαλότητα της καθημερινότητας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ

 

Συνημμένα: 1. η ανακοίνωση της Ολομέλειας 2. η από 140/16.3.20 Απόφαση ΔΣ ΔΣΘ