Υπαγωγή νέων κτηματογραφούμενων περιοχών στα κτηματολογικά γραφεία Νεαπόλεως και Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.